ความเห็น 3108949

(บันทึก).... สิ่งละอัน.. พันละน้อย.. บน..​กลางดิน... แกลลอลี่เพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม.. ในแกลลอลี่ชีวิตวันนี้

เขียนเมื่อ 

… เวียนว่าย.. ตายเกิด… นั้น.. มีให้เห็น.อยู่.. บน กลางดิน.. เป็น.. นิจสิน… ตราบ.. ธรณี.. สลาย… กลาย.. ธาตุ…