ความเห็น


ขอบคุณวิทยากรมากค่ะที่ทำให้เกิดแนวทางในการนำไปใช้บนคลินิกได้จริง ซึ่งขึ้นอยู่กับวิธีการสะท้อนคิดของผู้สอนอย่างมาก ผู้สอนต้องมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบอย่างถ่องแท้จึงจะใช้วิธีการสอนโดยการสะท้อนคิดได้สำเร็จ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท