ความเห็น 3107500

มีความหมายใดในการ (จะ) "ไปค่าย"

เขียนเมื่อ 

การไปค่ายของนิสิต เขาจะจดจำความประทับใจในการไปค่ายชั่วชีวิตค่ะ