ความเห็น 3107224

ทำไมจึงแปลแต่งานของ Osho ?

[email protected]
IP: xxx.6.86.192
เขียนเมื่อ 

ที่ OSHO พูดเกี่ยวกับการไม่กดทับอารมณ์ทางเพศ นั้นในบริบทที่ผมเข้าใจ OSHO ไม่ได้หมายความว่าจะต้องตอบสนองความต้องการทางเพศเสมอไป แต่มีระดับของการตอบสนองหลายระดับ แต่จุดหมายสำคัญของการตอบสนองต่อความรู้สีกด้านนี้คือ การตื่นรู้และการเฝ้ามอง ท่านที่มีความรู้สีกแต่สมรรถภาพด้านร่างกายไม่สามารถตอบสนองได้ อารมณ์ทางเพศที่เกิดขี้นก็ไม่สามารถสร้างปัญหาได้ถ้าคนๆนั้นตื่นรู้และเฝ้ามอง อารมณ์ด้านนั้นจะค่อยๆหายไปและแปลเปลี่ยนไปเสริมพลังงานในด้านสร้างสรรค์อื่นๆได้มากมาย หรือผู้ที่มีจิตตื่นรู้และมีสมาธิภาวนาระดับสูงแล้ว ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องตอบสนองอารมณ์ทางเพศด้วย เค้าจะไม่สนใจหรือหมกมุ่นกับด้านนี้ สำหรับผู้ที่จะตอบสนองกับอารมณ์ทางเพศ OSHO ก็ยังได้บอกไว้ในหนังสือบางเล่มของท่านว่า ให้ท่านกระทำกิจด้วยความรักต่อคู่รักของท่าน ไม่ใช่ทำแค่เพียงเพื่อระบายความใคร่และกระทำกับเขาเหมือนเขาเป็นแค่เครื่องจักร แต่ทำในฐานะบุคคลที่ท่านรักเหมือนท่านเป็นกายเดียวกัน และในกรณ๊ที่คุณ Nut บอกว่า OSHO บอกว่าชีวิตเป็นการลื่นไหล ไม่มีเป้าประสงค์ จริงๆ OSHO บอกว่า เราควรจะมีเป้าประสงค์ทำในสิ่งที่สร้างสรรค์ แต่ก่อนที่เราจะไปถีงจุดนั้นได้ เราต้องมีอิสระภาพที่แท้จริงก่อน มีอิสระภาพเพื่อ…ใช้ชีวิตในทางที่สร้างสรรค์ ที่เป็นพรสวรรค์ของเรา นี้คือสิ่งที่ผมเข้าใจนะครับ ขอบคุณครับ