ความเห็น 3106951

๗๔๘. ปิดทองหลังพระ..

เขียนเมื่อ 

๕ ธันวา วันพ่อแห่งชาติน้อมกราบพระบาทพ่อหลวงสุดห่วงหา