ความเห็น 3106791

สภามหาวิทยาลัยทำอะไร

[email protected]
IP: xxx.132.111.36
เขียนเมื่อ 

Thank you for the ‘good news’ on a university .

I wonder if anyone readเมื่อปริญญาไร้ความหมาย! https://www.thaipost.net/main/detail/23035หากไม่ปรับไม่เปลี่ยน มหาวิทยาลัยก็กลายเป็นตึกร้าง https://www.thaipost.net/main/detail/23117

It seems that in IT world (trade) ‘certificates of competency’ (to do certain jobs) mean a lot more than ‘university degrees’. And this ‘Earn-while-You-Learn’ is fast becoming popular channel to develop one’s life and career.

What this trend may mean also is that ‘university degree teachers’ would have to train for (trade) ‘competency’ in the topic/subject they teach. Otherwise it would be better for (experienced) practitioners to teach (as masters of the trade).

All the better for people of this century.