ความเห็น 3106700

GotoKnow ติดอยู่อันดับที่ 25 ของเว็บไทย ดีที่สุดตั้งแต่เปิดมาร่วม 13 ปี

เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์

   ในอนาคต อาจกลายเป็นลำดับเลขตัวเดียวนะคะ อาจารย์ 

ขอแสดงความนับถือคุณลิขิต