ความเห็น


ขอบคุณท่านวิทยากร และคณะผู้จัดโครงการ ที่ได้นำความรู้ วิธีการสอนที่ดีมาเผยแพร่ ให้เป็นแนวทางให้กับอาจารย์ได้นำไปใช้ ในการสอนแบบ Reflective Thinking ถือเป็นการสอนที่น่าสนใจและเหมาะสมอย่างมากที่ให้นักศึกษาได้เขียนแล้วครูช่วยเป็นผู้สะท้อนชี้ประเด็นสำคัญ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกเข้าใจตนเอง และเข้าใจผู้อื่น ท่านวิทยากรได้แนะนำแนวคำถามที่ดี ซึ่งเป็นเทคนิคที่น่าสนใจมากคะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท