ความเห็น 3100799

วัดป่าถ้าวัวสุญญตา สำนักปฏิบัติธรรม อันดับที่ ๑ ใน ๕ ของโลก กับโครงการเสริมสร้างศีลธรรม ฯ

[email protected]
IP: xxx.46.105.201
เขียนเมื่อ 

ถ้าจะบวช บวชได้มั้ยครับ ผมต้องการศึกษาธรรมะและฝึกปฏิบัติ (เรียนธรรมะและปฏิบัติ ควบคู่ จะได้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง ในหลักแก่นของพุทธศาสนาครับ)