ความเห็น 31003

การวิจัยเพื่อชุมชน

สิงห์ป่าสัก
IP: xxx.47.247.116
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์ปภังกร

     ยินดีต้อนรับสู่ชุมชน "นักส่งเสริมกาเกษตร" ครับ    

     ทีมงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร, กรมส่งเสริมการเกษตร (ส่วนกลาง) และภาคีเครือข่าย  กำลัง ลปรร. นำกระบวนการวิจัย PAR มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานประจำ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาอาชีพทางการเกษตร
     ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในบันทึกของเพื่อนๆ ในชุมชนนี้ด้วยนะครับ