ความเห็น 3100163

"กำลังใจคือสิ่งสำคัญ"

เขียนเมื่อ 

ถูกต้องครับ กำลังใจสำคัญกว่าทุกสิ่ง