ความเห็น 3100148

"กำลังใจคือสิ่งสำคัญ"

เขียนเมื่อ 

เป็นเพลงที่ให้กำลังใจมากค่ะ