ความเห็น 3099875

สุดท้าย..ท้ายที่สุด

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยค่ะ ตัวอย่างที่ดี มีค่ามากกว่าคำสอน