ความเห็น 3099683

สุดท้าย..ท้ายที่สุด

เขียนเมื่อ 

วิชานี้ให้อะไรๆหลายๆอย่างครับ.