ความเห็น 3098624

สุดท้าย..ท้ายที่สุด

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วย กับการเป็นคนดีต้องเริ่มต้นจากตัวเรา จึงจะแผ่ขยายไปถึงคนอื่นได้ครับ