ความเห็น 3096533

คิดมาก

เขียนเมื่อ 

หนังสือเป็นได้ทั้งเพื่อน และพระผู้ให้ปัญญา ครับ