ความเห็น 3095203

"กำลังใจคือสิ่งสำคัญ"

เขียนเมื่อ 

ฟังแล้วได้แง่คิดดีๆ ต่อชีวิตเลยครับ Life & Learn ชอบครับ