ความเห็น 3094760

๒๒๔.กลอนดอกสร้อย : การศึกษาเรียนรู้

เขียนเมื่อ 

ทักเอ๋ยทักทายสุขสบายดีหรือเพื่อนฉันดีใจที่ได้มาพบกันแม้นานวันยังคิดถึงซึ่งไมตรีโกทูโน นำพาให้มาพบรับความอบอุ่นใจได้สุขีคนชอบเบียนผูกรักสามัคคีผูกใจนี้รักมั่น…นิรันดร์…เอย…