ความเห็น 3094753

บันทึกที่ ๒๑๗ พอเพียง:ต้นไม้เพื่อชีวิตสู่ความพอเพียง

เขียนเมื่อ 

กำลังศึกษาเรียนรู้ และจะเดินตามแนวทางของพ่อค่ะ