ความเห็น 3094664

PLC อบจ. ขอนแก่น _๐๑: ครูภาษาไทยแก้ปัญหา "อ่าน-เขียนไม่คล่อง"

[email protected]
IP: xxx.51.231.211
เขียนเมื่อ 

อยากได้เอกสารในการอบรมมากเลยครับ อ่านแล้วได้รับความรรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนมาก