ความเห็น 3094181

(บันทึก)... ต้นไม้.." มีชีวิต".. ในแกลลอลี่ชีวิต วันนี้

เขียนเมื่อ 

กับคำว่า”ต้นไม้ มีชีวิต”.. แน่นอนว่า คน.. เมื่อหว่านพืช.. ก็ต้อง หวังผล….ต้นไม้ทุกชนิด ที่แตกต่างขึ้นเบียดเสียดกัน.. สร้างชีวิต.. ให้กับผืนดิน.. แค่อยากได้ อย่างเดียว แถม เยอะๆ ด้วยการปลูกพืชเชิงเดี่ยว.. ต้นไม้ที่ปลูก จึงทำลายดิน…. ต้นไม้ มีชีวิต.. ไม่ต้องการอยู่ โดดเดี่ยว… คนก็คงเหมือนกัน…“ต้นไม้ มีชีวิต”.. ในแกลลอลี่ ชีวิต.. วันนี้..