ความเห็น 3093714

"สุขก็กอด ทุกข์ก็กอด" ... (สุขชนบท : คิ้วต่ำ)

เขียนเมื่อ 

ได้หมด ถ้าสดชื่น ครับ คุณเพชรฯ ;)…