ความเห็น 3093712

"สุขก็กอด ทุกข์ก็กอด" ... (สุขชนบท : คิ้วต่ำ)

เขียนเมื่อ 

ลงมือได้ครับ ท่าน ผอ.ชยันต์ เพชรศรีจันทร์ 555