ความเห็น 3093684

"สุขก็กอด ทุกข์ก็กอด" ... (สุขชนบท : คิ้วต่ำ)

เขียนเมื่อ 

ค่ะการได้กอดใครสักคนในยามทุกข์ และยามสุข เป็นสิ่งที่ดีมาก ๆ ค่ะ