ความเห็น 3093434

(บันทึก)... ต้นไม้.." มีชีวิต".. ในแกลลอลี่ชีวิต วันนี้

เขียนเมื่อ 

จะยากเกินไปไหม.. หากเราจะ เปลี่ยน.. ความเคยชิน.. ที่มีต่อ ต้นไม้.. ที่มีบุญคุณ ต่อชีวิต.. ด้วย ความรักและขอบคุณ.. มิใช่ ฆ่าเพื่อหวังผล… ฝ่ายเดียว