ความเห็น 3093244

"จากใจ...กับคำขอบคุณ"

เขียนเมื่อ 

แม้ชีวิตจะต้องจากที่ๆ คุ้นเคย มาอยู่แสนใกลแสนใกล แต่ก็รายล้อมด้วยแรงใจอันอบอุ่นนะครับเหนือสิ่งอื่นใด ภาระงานที่ได้สร้างคน เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ครับ สู้ๆ นะครับโอกาสที่ดีของชีวิต มักจะมีกับคนดีเสมอครับ