ความเห็น 3092977

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

ยังไม่สามารถจัดการได้เลย นับแต่ที่พี่เป็นผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอมา เกือบ ๒๐ ปีแล้วค่ะอาจารย์