ความเห็น 3092357

"ทำงานได้อย่างมีความสุข และแม่เลิกเหล้าให้ลูกด้วยจดหมายฉบับเดียว" ... (เสียงสะท้อนคิดจากกิจกรรมในครึ่งภาคเรียน ๑/๒๕๖๑)

เขียนเมื่อ 

เห็นตัวอย่างชัดแจ๋วครับ ว่าหน้าที่ครูที่สำคัญกว่าคือการสร้างแรงบันดาลใจ..

ขอบคุณพลังแรงใจที่ได้รับไปด้วยครับ