ความเห็น 3092200

"ทำงานได้อย่างมีความสุข และแม่เลิกเหล้าให้ลูกด้วยจดหมายฉบับเดียว" ... (เสียงสะท้อนคิดจากกิจกรรมในครึ่งภาคเรียน ๑/๒๕๖๑)

เขียนเมื่อ 

ซาบซึ้งตรึงใจ บรรลุค่ะ

อ้าว !!! อีกครึ่งเทอมไม่ต้องเรียนแล้วหรือคะ ^_,^