ความเห็น 3092162

Open House By Home ใจ.....

เขียนเมื่อ 

เป็นพื้นที่ชีวิตขนานแท้ครับสัมผัสอดีตอันเป็นโครงสร้างสังคมและชีวิตและเชื่อมประสานถึงแก่นสารของวันนี้ และอนาคตได้อย่างดีเยี่ยม

ยิ่งเห็นเด็กๆ บนพื้นที่เช่นนี้ ยิ่งรู้สึกถึงความหวังที่ไม่สิ้นหวัง อย่างน้อยก็น่าจะเป็นต้นทุนเล็กๆ ในตัวตนของพวกเขา

ชื่นชม ครับ