ความเห็น 3091620

นิพพาน คือ ความจริงสูงสุด

[email protected]
IP: xxx.24.182.18
เขียนเมื่อ 

หลบไปอยู่ป่าไม่มีวัตถุไรๆ? ก็ฟุ้งซ่านไปใน กาม พยาบาท เบียดเบียนได้ (ถ้ามีกิเลส) จึงไม่ขึ้นกับยุคสมัยที่มีอะไรๆมากมาย.