ความเห็น 3090849

เดินทางไกล สโลว์ไลฟ์ สไตล์ วปช.1

เขียนเมื่อ 

ip ของเครื่องมาจากที่เดียวกันค่ะน้าบัง แสดงว่าใช้เครื่องเดียวกันเข้าระบบด้วยสอง username ค่ะ

น้าบังคงจำ username ที่ใช้ประจำผิดไปเป็นอันเก่านะคะ