ความเห็น 3090821

เทคนิคการจำไฟลัมสัตว์ด้วยบทกลอน

เขียนเมื่อ 

นึกถึงคำที่ อาจารย์ หมอเกษม วัฒนชัย เคย พูก ในการมา บรรยาย ที่ มข ท่านว่า เด็กไทย โดน De Genius เมื่อเริ่มเข้า อนุบาล