ความเห็น 3090698

(บันทึก)....ไม่มี..สาระ...ในแกลลอลี่..ชีวิต วันนี้..(2)

เขียนเมื่อ 

สิ่งที่เห็นและสิ่งที่เป็น..คือ สภาวะธรรม..อันมีที่ตั้งอยู่ และ ดับไป…