ความเห็น 3090569

"หนังสือเปลี่ยนโลก + หนังสือเปลี่ยนไทย" ... (Chiang Mai Book Fair 2018)

เขียนเมื่อ 

หนังสือ ทำหน้าที่ช่วยเปลี่ยนชีวิตจากชีวิต ก็กระเพื่อนสู่การเปลี่ยนโลกไปโดยปริยาย ใช่ไหมครับ