ความเห็น 3090531

"หนังสือเปลี่ยนโลก + หนังสือเปลี่ยนไทย" ... (Chiang Mai Book Fair 2018)

เขียนเมื่อ 

คิดถึง สี่แผ่นดิน ละครแห่งชีวิต … อ่านของพ่อตอนประถม เพชรพระอุมา เปิดผ่าน ๆคู่กรรม เวลาในขวดแก้ว ลูกอีสาน … อ่านช่วงมัธยมฉันจึงมาหาความหมาย … ป.ตรีขอบคุณที่เขียนมาให้ระลึกความหลังนะคะ … ไม่แก๊ ไม่แก่ ^_,^