ความเห็น 3090263

GotoKnow ติดอยู่อันดับที่ 25 ของเว็บไทย ดีที่สุดตั้งแต่เปิดมาร่วม 13 ปี

เขียนเมื่อ 

ยินดีด้วยครับ ทั้งเรื่อง "อันดับที่ 25 " และเรื่อง "ทำด้วยความสุข" สองเรื่องนี้น่าจะมีความเชื่อมโยงกันนะครับ ความท้าทายต่อไปน่าจะเป็นเรื่องการยกระดับขึ้นไปอีกหน่อย ซึ่งเว็บไซต์นี้มีศักยภาพพร้อมที่จะทำได้

อำนาจ ศรีรัตนบัลล์

24 มิ.ย. 61