ความเห็น 3090250

ยุคมืดพระพุทธศาสนาในอินเดีย

khan khankhan
IP: xxx.26.141.112
เขียนเมื่อ 

โปรด ศึกษา
- ก่อนศาสนาพุทธ จะหายไปจากอินเดีย  มหาลัย นาลันทา ได้ถูกทำลาย
  หรือถูกโจมตี  ถึง 3 ครั้ง  
- ครั้งแรก กษัตริย์จีนฮั่น ได้เข้าโจมตี จนเสียหายแทบไม่เหลือ หลังจากนั้น
  จึงได้บูรณะครั้งใหญ่             เพราะศาสนาพุทธในช่วงนั้นยังเข้มแข็งอยู่  
  หลังจากนั้นก็โดนทหารฮินดูเข้าโจมตีเป็นครั้งที่สอง   และก่อน ที่กองทหาร
  (ไม่ใช่กองทัพ)  มุสลิมจะทำลายในครั้งสุดท้าย   มหาลัยนาลันทา ก็ถึงภาวะ
   ตกต่ำ อย่างมากมาย แล้วครับ  ดังนี้  
- เริ่มจากพระมุ่งมาเรียนปรัชญา  ที่นาลันทากันมาก  จนเกือบจะไม่มีพระ 
  สอนฆราวาสตามชุมชนต่าง ๆ ชาวบ้านเริ่ม เหินห่างจากศาสนาพุทธ  ปล่อย
  ให้ฮินดู เข้ามาสอนแทน  
- เริ่มมีการ แบ่งเป็นนิกาย เถรวาท กับ มหายาน และอื่น ๆ  มหายานเริ่มมีอิทพล
  มากขึ้นเรื่อย ๆ จนมีนิกาย ตันตระ (ซึ่งเป็นลัทธิที่เชื่อว่าการร่วมประเวณี การ
  หลับนอนกัน เป็นส่วนหนึ่งของการบูชาพระ) (เล่นคุณไสยต์) 
- เริ่มมีการ ปั้นพระพุทธรูป ใช้ความเชื่อตามแบบ การกราบไหว้เทพเจ้าของกรีก
- ศาสนาฮินดู มีการปรับตัว โดยดึงศาสนาพุทธ เข้าไปอยู่ในศาสนาฮินดู คือ 
  นับถือฮินดู หนึ่งเดียว ได้กราบไหว้ทั้ง ฮินดู และพุทธ  สุดท้ายวัดพุทธเริ่ม
   เปลี่ยนไปเป็นวัดฮินดู  
- สุดท้าย เหลือพระในมหาลัยนาลันทา ไม่น่าเกิน 3,000 ก็ถูก กองกำลัง 
  (บางคนเรียกกองทัพ จริงมีทหารแค่ 200 คน มันจะเป็นกองทัพได้อย่างไร 
   กองทัพมันต้องมีทหารเป็น 10,000 หรือ เป็น แสนคน)  กองทหารเติร์ก-อัฟกัน 
   บุกโจมตี มีพระจำนวนหนึ่งได้หนีถอยออกไป  ตามความคิดผม น่าจะเหลือไม่เกิน
    3,000 คน  หลังจากนั้น  ก็ถูก  กองทหารมุสลิม เติร์ก ฆ่า ซึ่ง กองทหารน่าจะมี
    ไม่เกิน 200 คน  ตามที่อ่าน มันไม่ใช่สงคราม  แต่มันเป็นการฆ่าฝ่ายเดียว โดย
    พระนั่งให้ฆ่า  ผมต้องถือว่า ผู้ที่ฆ่านักบวชได้ขนาดนี้ ไม่มีความเป็นลูกผู้ชายเลย
    ครับ ค่อนข้างป่าเถื่อน (ทหารกองนี้) ซึ่งศาสนาอิสลามก็ไม่มีคำสอนให้ทำแบบนี้
    แล้วมีหลักบัญญัติห้าม ฆ่านักบวชเด็ดขาด  มันเป็นการกระทำส่วนบุคคล โดยเฉพาะ
    คนคุมกองทหาร 
- การกระทำเหมือน หนึ่งเป็นคนไม่มี ศาสนา ไม่มีความเมตตาเลย  ผมมองว่า คนคุมทหาร
   น่าจะอยากได้สมบัติในนาลันทา มากกว่า (มองจากเหตุการที่เกิดขึ้น)  
- หลังจากนั้น  ก็มีคนฝรั่งคริสต์ มาขุดค้นพบ พุทธ โบราณสถาน ในอินเดีย
- หนังจากนั้น ประธานาธิปดี ของศรีลังกา  พยายามฟื้นฟู ศาสนาพุทธ ในอินเดีย  
- หลังจากนั้น ท่าน เอ.พี.เจ. อับดุล คาลัม ประธานาธิบดีอินเดียในขณะนั้นได้เสนอ
   แนวคิดการฟื้นฟูมหาวิทยาลัยนาลันทาขึ้นใหม่ต่อสภารัฐพิหาร ทั้งที่ท่านเป็น 
   ##  ชาวมุสลิม  ##  ซึ่งตรงนี้ คนพุทธทั่วไป  ไม่มีใครพูดถึงเลยนะครับ ผมมองว่า
  ใจคอคับแคบมากครับ  ไม่ว่าพระและฆราวาส ส่วนใหญ่ที่เคยได้ยินไม่เคยมีใคร
  พูดตรงนี้ แย่มาก  พูดไม่หมด  
- หลังจากนั้น ก็มีมุสลิม บริจาคที่ดินให้ 12 ไร่ เพื่อทำศูนย์ นาลันทา ศึกษา ครับ
- ฆ่ากันไป ฆ่ากันมา สุดท้าย ก็ตายทุกคน ตายช้าตายไว ตายทุกคน เหลือไว้ แต่ ชั่วดี
  เท่านั้นครับ 
- พูดอะไร เขียนอะไร ใช้ความจริงครับ อย่าใส่ไฟ คิดเอง ทำเอง ท่านต้องรับผิดชอบ
  ในสิ่งที่ทำ และที่พูดนะครับ ถ้าคนนั้นมีศาสนา ต้องเชื่อตรงนี้ครับ  
- ขอให้ความเจริญย่อมเกิดแก่ ผู้ประพฤติดี ปฏิบัติดี ครับ  
- ตรงไหน ผิดถูก ชี้แจง วิจารณ์ได้ครับ  ถ้าผมเขียนผิด ขออภัยไว้ล่วงหน้าครับ