ความเห็น 3090160

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตอาจารย์พาน้องพยาบาล รพ ศรีนคิรนทร์ ถอดบทเรียนการทำงานลงใน gotoknow นะคะ

อาจ่รย์ ดร ขจิต ฝอยทองมาช่วยสอนค่ะ