ความเห็น 3088305

รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการแอคทีฟเลินนิ่ง

สมชัย อุณาพรหม
IP: xxx.24.140.168
เขียนเมื่อ 

การวัดผลก็ควรหลากหลายตามด้วยนะครับจึงจะเห็นผล และอย่าปิดกั้นความคิดครูด้วย ไม่งั้นก็เหมิอนที่ผ่านมา เละตามนาย