ความเห็น 30875

ฝากเนื้อฝากตัว

อาจารย์พี่ตุ้ม
IP: xxx.108.144.72
เขียนเมื่อ 

ขออำนวยพรวันเกิดย้อนหลังให้อาจารย์น้องอ้อมนะคะ

...ให้สุขกาย สุขใจ ในทุกแห่ง ทุกที่ ทุกเวลา ให้สมปรารถนาในทุกสิ่งที่เป็นกุศล ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์ สรรพโศก สรรพโรค สรรพภัย ให้มีสุขภาพแข็งแรง มีอายุขัยยืนยาว ได้สร้างความดีตลอดทุกอณุวินาที ให้มีดวงปัญญาสว่างไสว รู้แจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยโดยง่ายโดยเร็วพลัน มีกำลังใจเข้มแข็งในการทำหน้าที่กัลยาณมิตร เป็นผู้นำในการสร้างความดีทุกรูปแบบให้กับสังคม ตลอดไป...

...ให้ถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ และคุณสมบัติ มีมรรคผลนิพพานเป็นเป้าหมายชีวิต ทุกภพ ทุกชาติ ตราบจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม...

ด้วยรักค่ะ