ความเห็น 3086924

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

ครับครู ผมภูมิใจครับครู ที่โรงเรียนเล็กๆ..ก็สามารถปฏิบัติตามแนวทาง “พอเพียง” ได้อย่างสม่ำเสมอ โดยที่ไม่ต้องรอให้ใครมาสั่ง หรือมานิเทศติดตาม ทำไปเรื่อยๆตามบริบท รางวัลก็ไม่มี ผักชี..ก็ไม่ต้องปลูก..เชิงประจักษ์ล้วนๆครับ ครู