ความเห็น 3086475

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

ประโยคที่ใช้บ่อยเวลาบอกผู้เข้ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก็จะบอกว่า แต่ละคนเก่งแต่ละด้านไม่เหมือนกัน (ชาวบ้าน) บางคนเก่งทำนา ปลูกผัก หาปลาเก่ง พูดออกหอกระจายข่าวเก่ง สวดมนต์เก่ง เป็นต้นแล้วแต่วงนั้น ๆ ใครเข้าร่วม ค่ะ