ความเห็น 3084877

นิทรรศการพระเมรุมาศ : พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์

เขียนเมื่อ 

ยินดีค่ะ อ.ต๋อย   ขอบพระคุณที่มาเยี่ยมบันทึกเช่นกันนะคะ