ความเห็น 3083738

ชอบฟังเพลง "ทบทวน" (Remind) โดย "โมเดิร์นด็อก"

เขียนเมื่อ 

ตอนนี้ก็ยังฟังอยู่ครับ อาจารย์ ขจิต ฝอยทอง ;)...