ความเห็น 3083580

ผญาม่วน 7...ตีกลองน้ำ (2) สาวอีสานลงเล่นน้ำในวังวนกิเลสพันห้า ตัณหาร้อยแปด

วินัย
IP: xxx.174.90.90
เขียนเมื่อ 

เปิง ในภาษาเหนือนั้นแปลว่า คัก คือ เช่น เตี่ยวนี่ใส่เปิงแต้  แปลว่า กางเกงนี้ใส่คักอีหลี ใส่คือคัก ดังนี้เป็นต้น มันคนละความหมายครับ   คงสำเนียงออกมาเหมือนกันแต่คนละความหมาย