ความเห็น 3083550

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

มากกว่าเป็นนักร้องค่ะ เพราะต้องเข้าไปใกล้ชิดกับลูกค้าเป็นรายๆ ทีเดียวด้วยกระบวนการ active learning กับนักศึกษาประมาณชั้นเรียนละ 80 คน สุดยอดเลย