ความเห็น 3082755

สิ่งอันเป็นที่รัก (ของอันเป็นที่รัก) : นิทรรศการจากใจถวายความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ ๙

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมาก ๆ ครับ 


อ.ขจิต ฝอยทอง

ดินและแดนจะไปแข่งกีฬาสาธิตฯ  ที่นครปฐกลางธันวาคม หากไม่ตรงกับงานปริญญาบัตร  จะตามไปดูลูก - ไว้เจอกันครับ