ความเห็น 3082749

สิ่งอันเป็นที่รัก (ของอันเป็นที่รัก) : นิทรรศการจากใจถวายความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ ๙

เขียนเมื่อ 

เป็นการทำงานส่วนตัวที่มีคุณค่าต่อส่วนรวมมากๆ

ขอชื่นชม

พิมพ์ผิดครับ

นาฬิกาตั้งโตณะ

มี 2 ที่ครับ