ความเห็น 3082719

สิ่งอันเป็นที่รัก (ของอันเป็นที่รัก) : นิทรรศการจากใจถวายความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ ๙

เขียนเมื่อ 

เช่นกันครับ อ.


Wasawat Deemarn

โดยส่วนตัวแล้ว ผมมองว่าการสวรรคตของพระองค์ท่าน  ในอีกมุมคิดก็คือการเสียสละตนเพื่อให้เราทั้งหลายได้ทบทวนตัวเองดี ๆ นั่นเอง ทบทวนว่าจะคงอยู่และเดินต่อกันอย่างไร เพราะทั้งปวงนั้น พระองค์ท่านก็ได้สอน และฝึกฝยเราทั้งหลายมาอย่างเต็มที่แล้ว